รายละเอียดการเขียนแผนงาน

ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “การสร้างแผนการสื่อสารการตลาดปี 2020-2022
สำหรับรถจักรยานยนต์ Monkey & C125 ผ่านเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ระดับตำนาน
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย “ภายใต้แบรนด์ CUB HOUSE”
ภายใต้งบประมาณ 100 ล้านบาท

กติกา-ขั้นตอนการสมัครและการส่งผลงาน

สมัครผ่านทาง
www.imcplancontest.com
แล้วนำ Code ยืนยันที่ได้จากเว็บไซต์
แนบมาพร้อมผลงาน

เอกสารหลักฐานการประกวด
ส่งพร้อมแผนงาน

• สำเนาบัตรนิสิตหรือนักศึกษา 
และสำเนาประชาชนสมาชิกทุกคนในทีม

ส่งผลงานเป็นรูปแบบเอกสาร
ตัวอักษร Codia New ขนาด 16
ไม่เกิน 30 หน้ากระดาษขนาด A4
และรูปแบบไฟล์ PDF ลงบนแผ่น CD

ส่งผลงานมาที่ บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 78/1-2 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี 
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

(ส่งแผน IMC Plan Contest
by A.P. Honda #12)

หมายเหตุ

การกรอกใบสมัครจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยข้อมูลจะต้องเป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้
หากทางทีมงานตรวจสอบและพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

หมายเหตุ

วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รอบการแข่งขัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 36 ทีม
คำถามที่พบบ่อย

A.P. Honda Co.,Ltd ©2019 All Rights Reserved.

รอบที่ 1. คัดเลือกแผนงาน
รอบแรก จำนวน 140 ทีม
เพื่อไปแข่งต่อระดับภูมิภาค

รอบที่ 2. ผู้เข้ารอบนำเสนอ
ผลงาน ทีมละ 15 นาที เพื่อ
คัดเลือกทีมที่ดีที่สุด จำนวน
36 ทีม

รอบที่ 3. ผู้เข้ารอบต้องจัด
กิจกรรมใน CUB House
ที่ใกล้กับสถาบันศึกษา และ
ต้องนำเสนอผลงานผ่านทาง
Clip VDO ทีมละ 5 นาที
เพื่อคัดเลือกผู้ข้ารอบ 12
ทีมสุดท้าย

รอบที่ 4. ผู้ผ่านเข้ารอบจะ
ต้องทำกิจกรรม Work
Shop เป็นเวลา 3 วัน 2
คืน เพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆ
และได้ทำความรู้จักกับ
เพื่อนๆทีมอื่น

รอบที่ 5. ผู้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม
สุดท้าย ต้องจัดบูธกิจกรรมและ
นำเสนอรอบผลงาน รอบชิงชนะเลิศ

พิเศษ! ตัวแทนจาก 3 ทีมที่ชนะเลิศ จะได้ไปทัศนศึกษาดูงาน
ณ Honda Collection Hall ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้บริหารจาก  A.P. Honda  และสื่อมวลชน

รอบที่ 1. คัดเลือกแผนงาน
รอบแรก จำนวน 140 ทีม
เพื่อไปแข่งต่อระดับภูมิภาค

รอบที่ 2. ผู้เข้ารอบนำเสนอ
ผลงาน ทีมละ 15 นาที เพื่อ
คัดเลือกทีมที่ดีที่สุด จำนวน 
36 ทีม

รอบที่ 3. ผู้เข้ารอบต้องจัด กิจกรรม
ใน CUB House ที่ใกล้กับสถาบันศึกษา
และต้องนำเสนอผลงานผ่านทาง
Clip VDO ทีมละ 5 นาที เพื่อคัดเลือก

ผู้ข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย

รอบที่ 4. ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องทำ
กิจกรรม Work Shop เป็นเวลา
3 วัน 2 คืน เพื่อเรียนรู้เทคนิค
ต่างๆและได้ทำความรู้จักกับ เพื่อนๆทีมอื่น

รอบที่ 5. ผู้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม
สุดท้าย ต้องจัดบูธกิจกรรมและ
นำเสนอรอบผลงาน รอบชิงชนะเลิศ

พิเศษ! 

ตัวแทนจาก 3 ทีมที่ชนะเลิศ จะได้ไปทัศนศึกษาดูงาน

ณ Honda Collection Hall ประเทศญี่ปุ่น

พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะผู้บริหารจาก

A.P. Honda  และสื่อมวลชน

ประกาศรายชื่อทีมผู้ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

*รับรองความปลอดภัยด้านข้อมูล

สมัครเข้าร่วมโครงการรายละเอียดการเขียนแผนงานขั้นตอนการสมัครและส่งผลงานกำหนดการแข่งขันรอบการแข่งขัน

ติดต่อเรา

โทร : 081-620-0126

ประกาศรายชื่อทีมผู้ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ